• "جادوی نور را تجربه کنید"

    طراح، مشاور و مجری تخصصی نورپردازی و معماری نور تحقیق نوآوری و بروز بودن در امر نورپردازی
  • "Experience the magic of light"

    Ali Torabi Lighting Designer

دانستنیهای نور و نورپردازی

?چرا ما را انتخاب میکنید

نوآوری در طراحی نورپردازی

ارائه بهترین طرح نورپردازی با بکارگیری از تجربیات و توان مهندسی و خلاقیت با توجه به انواع نما، که بی شک بهترین ایده قابل اجرا را به شما ارائه خواهیم داد، حذف خیرگی منابع نوری مهم ترین وظیفه طراح نورپردازی بوده، آنگونه که مخاطب نباید بتواند به راحتی وجود منابع نور را حس کند و باید نور به گونه ای ناشی از خود بنا به نظر برسد، واین موضوع اصلی نورپردازی است که ما آن را خلاقانه در نظر میگیریم.

نورپردازی داخلی بهمراه خدمات دکوراسیون

با توجه به اینکه  این گروه از تیم طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی بهره می گیرد، بنابراین در امر طراحی نورپردازی هم بهترین ایده را ارائه خواهد داد، بیان این موضوع خالی از لطف نیست که در نورپردازی داخلی فقط نور کافی نیست، باید دید نورچه جایی مناسبتر است تا قرار بگیرد و همچنین زاویه نور، رنگ نور و نوع متریال چگونه در نظر گرفته شود، با توجه به موضوعات یاد شده ما این خدمات را به شما ارائه خواهیم داد تا در انتخاب خود راحتتر عمل نمایید.

نورپردازی فضای سبز و المان های خاص نوری

یکی از رایج ترین نورپردازی هایی که در سطج کشور مشاهده می کنیم نورپردازی فضای سبز است.استفاده از المان های خاص در نورپردازی فضای سبزباعث متفاوت جلوه  دادن فضای مورد استفاده میگردد، بکارگیری از این نورهای خاص باعث ایجاد فضایی رویایی میشود که هیچ گاه بیننده را در آن فضا خسته نخواهد کرد، در اینجا میتوانید برخی از این نمونه ها را ملاحظه فرمایید.